Verzuim houdt in dat een werknemer niet op het werk verschijnt en hiervoor ‘ziekte’ als reden opgeeft. Een ziekmelding kan voor een korte periode zijn, bijvoorbeeld vanwege griep of migraine, maar kan ook langer duren.

<a href=”https://www.register-rsc.nl/”>Link:</a>

<a href=”https://nl.linkedin.com/school/lindenhaeghe/?trk=public_profile_school”>Link</a>

Wat is verzuim

Wat is verzuim

Een goed verzuimbeleid levert goede medewerkers
ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze
Verzuim

Verzuim houdt in dat een werknemer niet op het werk verschijnt en hiervoor ‘ziekte’ als reden opgeeft. Een ziekmelding kan voor een korte periode zijn, bijvoorbeeld vanwege griep of migraine, maar kan ook langer duren.

Wat is kort (frequent) verzuim
Ongeveer een vijfde van de totale verzuimkosten wordt veroorzaakt door kort verzuim. Het kan nu eenmaal voorkomen dat iemand griep krijgt, of bijvoorbeeld een migraineaanval. Wist u dat een verzuimdag volgens het TNO ongeveer € 300,- kost?
Meldt een werknemer zich regelmatig voor een korte periode ziek, dan is het verstandig hier met hem over in gesprek te gaan. Mogelijk heeft uw medewerker geen echte klik met zijn werk of is er een slechte werk-privébalans.
Wat is langdurend verzuim

Er is sprake van langdurig verzuim als uw werknemer zes weken of langer uitvalt. De bedrijfsarts bekijkt dan de situatie, stelt een probleemanalyse op en geeft een richtinggevend advies.

Wet verbetering poortwachter

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de week van de verzuimmelding. Deze zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.

Graag begeleid ik u bij het re-integratieproces en om ervoor te zorgen dat u aan alle eisen voldoet. Zo kunt u voorkomen dat het UWV een loonsanctie oplegt en kunt u ervoor zorgen dat uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan.