Privacyverklaring BD Verzuimsupport

Privacyverklaringerklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe BD Verzuimsupport de privacy van uw persoonsgegevens waarborgt. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die via deze website (https://bdverzuimsupport.nl) worden verzameld. Deze privacyverklaring informeert u over het volgende onderwerpen:

Welke persoonsgegevens van u worden verzameld via deze website, hoe deze worden
gebruikt en met wie het gedeeld kan worden;

Welke keuzes u heeft met betrekking tot het gebruik van uw gegevens;

De beveiligingsprocedures om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.


Informatie verzamelen, gebruiken en delen

Wij zijn de enige eigenaar van de gegevens die via deze site worden vastgelegd. We hebben alleen toegang tot / verzamelen gegevens die u ons vrijwillig verstrekt via e-mail of ander direct contact met u. We zullen deze gegevens niet op enigerlei wijze ter beschikking stellen aan derden.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ons deze gegevens verstrekt. We zullen deze gegevens niet delen met een derde partij buiten onze organisatie, anders dan noodzakelijk om aan uw vraag/verzoek te kunnen voldoen.

We zullen deze informatie niet gebruiken om contact met u op te nemen voor andere doeleinden dan waarvoor u uw gegevens hebt achtergelaten.

 

Uw toegang tot en controle over informatie

Omdat uw informatie niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt dan waarvoor u ons toestemming geeft, zijn er geen toegangsmogelijkheden of controlemogelijkheden aanwezig en noodzakelijk.


Veiligheid

We nemen belangrijke voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Wanneer u gegevens verzendt via deze website, zijn uw gegevens zowel online als offline beveiligd.

Alle gegevens worden op een veilige manier versleuteld en aan ons doorgegeven. U kunt dit controleren door te zoeken naar een afbeelding met een gesloten slot in uw webbrowser of op zoek te gaan naar “https” aan het begin van het adres van de webpagina.

Behalve dat we versleuteling gebruiken om online gegevens te beschermen, beschermen we uw gegevens ook offline. Alleen werknemers die de gegevens nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld systeembeheerders of medewerkers van BD Verzuimsupport) krijgen toegang tot deze gegevens. De computers / servers waarop we persoonsgegevens opslaan, staan in een beveiligde omgeving.


Updates

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en alle updates worden op deze pagina gepubliceerd.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, neemt u dan contact op met BD Verzuimsupport via 06-29358297 of info@bdverzuimsupport.nl

 

Privacyverklaring – maart 2024