Mijn aanpak gaat uit van belang om preventief te handelen en te kijken hoe u het verschil kunt maken. Door samen te reflecteren en verbeterpunten te identificeren, kunnen we stappen zetten richting meer werkplezier, bevlogenheid, minder verzuim en een hogere duurzame arbeidsproductiviteit.

<a href=”https://www.register-rsc.nl/”>Link:</a>

<a href=”https://nl.linkedin.com/school/lindenhaeghe/?trk=public_profile_school”>Link</a>

Mijn aanpak

Mijn aanpak

Preventief handelen

Het is van van belang om preventief te handelen en te kijken hoe u het verschil kunt maken. Door samen te reflecteren en verbeterpunten te identificeren, kunnen we stappen zetten richting meer werkplezier, bevlogenheid, minder verzuim en een hogere duurzame arbeidsproductiviteit.

In geval van verzuim

Meldt een werknemer zich regelmatig voor een korte periode ziek, dan is het verstandig hier met hem over in gesprek te gaan. Mogelijk heeft uw medewerker geen echte klik met zijn werk of is er een slechte werk-priv├ębalans.ZIEKTE OVERKOMT JE,
VERZUIM IS EEN KEUZE ......


Werknemer

Er is sprake van langdurig verzuim als uw werknemer zes weken of langer uitvalt. De bedrijfsarts bekijkt dan de situatie, stelt een probleemanalyse op en geeft een richtinggevend advies.

Werkgever

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de week van de verzuimmelding. Deze zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Graag begeleid ik u bij het re-integratieproces en om ervoor te zorgen dat u aan alle eisen voldoet. Zo kunt u voorkomen dat het UWV een loonsanctie oplegt en kunt u ervoor zorgen dat uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan.